دو موتور سیکلت کاوازاکی Kawasaki
کاوازاکی نامی آشنا در صنعت موتورسیکلتسازی است. این شرکت با نام Kawasaki Jūkōgyō Kabushiki-gaisha ، فعالیت خود را بعد از جنگ جهانی دوم درژاپن شروع کرد. کاوازاکی در ابتدا ماشینآلات صنعتی تولید میکرد و سپس دست به تولید قطعات هواپیما زد، اما با تولید موتورسیکلت در سال 1967 / 1346 بود که این شرکت به اوج محبوبیت رسید.
نظرات کاربران
UserName