موشک آماده به پرواز
اين موشك ها، موشك هاي حمل كننده يا carrier يا ابزار پرتاب ناميده مي شوند. دانشمندان موشك ها را براي كشف و تحقيق درباره آب و هواي اطراف زمين و نيز براي رفتن به داخل فضا مورد استفاده قرار مي دهند
نظرات کاربران
UserName