کارد وچنگال
ابزاری که در سرویس پذیرایی از آن استفاده می شود،کارد برای برش انواع غذاها که نیاز به برش دارد استفاده می شود وچنگال هم برای برداشتن تکه های غذا استفاده می شود.
نظرات کاربران
UserName