کاغذ دیواری رنگارنگ
كاغذديواري خود به دو نوع تقسيم ميشود: نوع اول در قسمت پشت كاغذ ديواري داراي لايهاي از وينيل است و نوع دوم داراي لايهاي از وينيل در قسمت روي كاغذ ديواري است كه مسلما نوع دوم دوام بيشتري دارد. نوع اول قابل شستوشو و ضد آب است و راحتتر از روي ديوار كنده ميشود. بنابراين نوع دوم كاغذ ديواريهاي داراي پوشش وينيل، ميتوانند مناسبترين گزينه براي انتخاب باشند.
نظرات کاربران
UserName