بلندکردن 23 نیمکت با دندان
لی Hongxiao توانست با بلند کردن ۲۳ نیمکت توسط دندان هایش به مدت ۱۱ ثانیه رکورد جهانی برای خود ثبت کند. آخرین رکورد ۱۴ نیمکت بوده است. وزن هر نیمکت حدود ۱٫۳ کیلو گرم است که جمعا چیزی در حدود ۳۰ کیلوگرم با دندانهایش نگاه داشته است.او یکبار در تمرین این کار بشدت آسیب دیده و باعث شده تا ۱۸ بخیه به صورتش بزنند.
نظرات کاربران
UserName