دلفین در حال شنا
سرعت شنا و مدت زمان با هم رابطه معکوس دارند. سرعت بالای شنا تنها چند ثانیه دوام دارد، در حالیکه سرعت پائین مدت زمان زیادی را به دنبال دارد. سرعت 3 تا 7 مایل در ساعت معادل حدود 5 تا 11 کیلومتر در ساعت می باشد. سرعت انفجاری دلفین 29 تا 35 کیلومتر در ساعت می باشد.
نظرات کاربران
UserName