پروانه
پَروانه حشره‌اي است از راسته پولک‌بالان ، از خانواده طبقه‌بندي‌نشده گُرزشاخکان است ؛ الگوهاي گوناگون رنگارنگ بر روي بال‌هاي پروانه‌ها و پرواز نامنظم ولي باوقار آن‌ها باعث شده تا تماشاي پروانه يکي از سرگرمي‌هاي محبوب در برخي کشورها به‌شمار بيايد.
نظرات کاربران
UserName