نقاشی با آتش
این نقاشی ها هر یک از صفحات کوچکی ساخته شده اند که هر یک به تنهایی توسط استیون اسپازوک با مهارت تمام توسط آتش سوزانده شده اند. البته به تنهایی مانند ورق های کاغذ سوخته می مانند. هنگامی که این صفحات در کنار یکدیگر قرار میگیرند هنر واقعی استیون را به نمایش میگذارند.
نظرات کاربران
UserName