ال دیابلو؛ رستورانی عجیب
در یکی از جزایر اسپانیا با نام لانزاروته رستورانی وجود دارد که غذا های خود را توسط حرارت تولید شده از فعالیت های آتشفشانی در زیر زمین که از درون سرواخ هایی روی سطح زمین بیرون میزنند درست می کند،این رستوران که توسط César Manrique ساخته شده است یکی از جاذبه های توریستی اسپانیا محسوب میشود.
نظرات کاربران
UserName