کوچکترین مرد دنیا در نپال
چندرا بهادر 72 ساله از یک روستای دور افتاده در کشور نپال عنوان کوتاه ترین و کوچکترین مرد دنیا را به خود اختصاص داده است. او فقط 56 سانتیمتر قد دارد. نمایندگانی از کتاب رکورد های گینس برای ثبت این رکورد جهانی عازم این کشور میشوند.
نظرات کاربران
UserName