تصاویری از صید ماهی در میانکاله
یک روز با صیادان میانکاله همه ساله با فرا رسیدن فصل پاییز و زمستان و پایان فصل کشاورزی فصل صید ماهی در دریای خزر آغاز می شود و در این فصل که شش ماه از سال طول می کشد صیادان زحمتکش هر روز به امید کسب رزق و روزی تورهای ماهیگیریشان که طول آن ها به چند کیلومتر میرسد را در دریام می گسترانند. فصل ماهیگیری تا نیمه فروردین سال بعد و آغاز تخم ریزی ماهیان ادامه دارد.
نظرات کاربران
UserName