انسان ضد جاذبه
عکاس فرانسوی فیلیپ رامت این سری از عکس ها را خلق کرده است. مهم ترین بخش این عکسها این است که بدانید در هیچ کدام از آنها از نرم افزار های کامپیوتری مثل فتوشاپ استفاده نشده است.
نظرات کاربران
UserName