به دنبال گذشته
این تصاویر تلفیقی است از عکس هایی که از مکانهای یکسانی در دو زمان متفاوت گرفته شده اند. نتیجه بسیار خاطره انگیز و جالب است
نظرات کاربران
UserName