تصاویر شگفت انگیز از شیاطین دریای سفید
با وجود تصور بسياري از افراد در مورد خالي بودن سواحل شمال غرب روسيه از جذابيتهاي آبزي در عمق دريا، عكاس جسور روسي، توانسته تصاوير حيرتانگيزي از شياطين زيبا و رنگين اعماق دريا تهيه كند.
الكساندر سمنوف، زيستشناس دريايي روسي، با صرف دو سال وقت در محيط زيست خشن ايستگاه زيستي درياي سفيد، موفق به شكار اين تصاوير بينظير شده است. وي براي انجام اين كار، يخهاي درياي قطب شمال را شكسته و در آب منفي دو درجه آن شنا كرده است. سمنوف تفاوتهاي قابل توجه اين گونهها را كه نمونه تكامل يافته و جدا شده از دوستان خود در آب هاي گرمتر بودند، ثبت كرد. به گفته اين زيستشناس، جانوران دريايي اين درياي سرد، هيچ شباهتي با ديگر موجودات دیده شده، ندارند. در ميان تصاوير گرفته شده، يك ميگوي اسكلتي صورتي روشن، فرشته دريايي عجيب و همچنين يك پروانه دريايي شگفتانگيز وجود دارد كه نوعي مار محسوب شده و با تنيدن تور به شكار موجودات ريز ميپردازد. درياي سفيد، يكي از دورافتادهترين و بكرترين مناطق روي زمين است. اين دريا در شمال غربي اقيانوس اطلس واقع شده و به تازگی توسط غواصها به دليل آبهاي شفاف آن كه به آنها اجازه ميدهد تا 40 متري عمق دريا را ببينند، كشف شده است.
نظرات کاربران
UserName