بازي بين بوستون سلتیکز و نیوجرزی نتز
تصوير بازي بين دو تيم بوستون سلتیکز(Boston Celtics) و نیوجرزی نتز(New Jersey Nets) یکی از تیم های حاضر اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا (كنفرانس شرق) واقع در ایالت نیو جرزی را مشاهده مي كنيد.
نظرات کاربران
UserName