شوت سه امتيازي
کِوین موریس گارنِت بازیکن بسکتبال تيم بوستون سلتیکز(Boston Celtics)، درحال شوت سه امتيازي بر روي حلقه تيم بسكتبال لوس انجلس لیکرز (Los Angeles Lakers) از ناحيه شرقي آمریکا، در فينال سال 2010 ديده مي شود.
نظرات کاربران
UserName