بازي بين دو تيم سلتیکز و شیکاگو بولز
بازي بين دو تيم كنفرانس شرق بوستون سلتیکز(Boston Celtics) از بوستون ایالت ماساچوست و شیکاگو بولز(Chicago Bulls) ازشیکاگوی ایالت ایلینوی مي باشد. آنها تاکنون ۶ بار به کمک قهرمان پر آوازه بسکتبال مایکل جردن قهرمان ان بی ای شده اند. در تصوير كوين گارنت از تيم سلتيكز در حال دريبل زدن مدافع مستقيم خود است، همچنين بازيكن شماره 9 تيم سلتيك راجر راندو (Rojer rondo) در سمت چپ تصوير ديده مي شود.
نظرات کاربران
UserName