زاچ راندولف
كوين گارنت از تيم بوستون سلتیکز(Boston Celtics) در حال اسلم دانك در مقابل زاچ راندولف (Zach randolph) بازكن فوروارد تيم پورتلند تریل بلیزرز(Portland Trailblazers) واقع در پورتلند ایالت اورگن از كنفرانس غرب مشاهده مي شود. راندولف هم اكنون در تيم ممفیس گریزلیز(Memphis Grizzlies) واقع در شهرممفیس ایالت تنسی و دركنارحامد حدادي، بازيكن تيم ملي بسكتبال ايران بازي مي كند.
نظرات کاربران
UserName