سال اولي
كوين گارنت در تيم مینسوتا تیمبرولوز(Minnesota Timberwolves) در سال آول شركت در مسابقات ان بي اي، لذا به اين نوع بازي بازيكنان در سال اول (rookie year) بمعني نو پا و تازه وارد؛ مي گويند. كوين گارنت در اين صحنه در حال اسلم دانك ديده مي شود.
نظرات کاربران
UserName