اسلم دانك در مسايقات آل استار
كوين گارنت در حال اسلم دانك (Slam dunk) در مسابقات ال استار(all star)؛ آل استار به دیدار ستاره های بسكتبال آمریكا گفته مي شود و شامل دو نوع مسابقه است: يكي مسابقات اسلم دانك با نام Dunk contest و ديگري مسابقه سنتي ستاره های بسكتبال دو كنفرانس شرق و غرب ايالات متحده آمريكا (All - star Game) كه يك هفته از كل طول سال با نام هفته همه ستارگان (all star week) در مسابقات ان بي اي برگذار مي شود و 12 ستاره ازشرق و 12 ستاره از غرب آمريكا آنتخاب و با هم مسابقه مي دهند.
نظرات کاربران
UserName