بوستون سلتیکز در مقابل واشینگتن ویزاردز
كوين گارنت بازيكن تيم بوستون سلتیکز (Boston Celtics) در حال رد شدن از بازيكن تيم واشینگتن ویزاردز(Washington Wizards) واقع در واشینگتن دی سی از سري مسابقات كنفرانس شرق مي باشد. تيم واشینگتن ویزاردز در سال ۱۹۶۱ تأسیس شده و تاکنون بارها تغییر نام دادهاست. این تیم در ابتدا شیکاگو پکرز (۱۹۶۱-۱۹۶۲) و شیکاگو زفیرز (۱۹۶۲-۱۹۶۳)، بالتیمور بولتز (۱۹۶۳-۱۹۷۲)، کاپیتال بولتز (۱۹۷۳-۱۹۷۴)، واشینگتن بولتز (۱۹۷۴-۱۹۹۷) و از سال ۱۹۹۷ تاکنون واشینگتن ویزارد نامیده میشود.
نظرات کاربران
UserName