كوين گارنت و لبرون جيمز
كوين گارنت سعي مي كند تا لبرون جيمز (Lebron james) بازيكن مطرح تيم کلیولند کاوالیرز(Cleveland Cavaliers) در کلیولند ایالت اوهایو، را از مسير حركت خود برداشته و وي را دريبل كند. لبرون جيمز در سال 2003 هم مانند كوين گارنت از دبيرستان وارد ان بي اي و تيم کلیولند کاوالیرز شد (بازیكنان NBA معمولا حدود ۴ سال را در دانشگاه سپری می كنند.) به وي لقب king james (پادشاه جيمز) داده اند. بازي بين دو تيم بوستون سلتیکز و کلیولند کاوالیرز از سري مسابقات كنفرانس شرق برگذار شده است.
نظرات کاربران
UserName