کشف زندان مخوف زیرزمینی قذافی
یکی از زندانهای مخفی رژیم دیکتاتور لیبی در شهر بنغازی به دست مردم کشف و ابعاد جنایات مزدوران قذافی علیه مردم آشکار شد. به گزارش فرارو به نقل از فلسطین الیوم، یکی از زندانهای مخفی رژیم معمر قذافی رهبر لیبی که در پادگان یگان الفضیل بو عمرو قرار داشت، به دست نیروهای مردمی در شهر بنغازی کشف شد. این زندان مخفی که تا پیش از آن کسی از آن اطلاع نداشت و برای شکنجه مخالفان دولت استفاده میشده است، دو در آهنی به ضخامت 30سانتیمتر دارد و شکنجههای آن بسیار شدیدتر از زندان ابوغریب آمریکا در عراق بوده است. بر اساس این گزارش این زندان اتاقهای بسیار کوچکی داشته که حتی یک نفر نمیتواند در آن بخوابد، این زندان فاقد حمام بوده و کسی که در آن نگهداری میشده به علت تاریکی ممتد هوا و عدم وجود روزنهای به بیرون روز را از شب تشخیص نمیداده است.
نظرات کاربران
UserName