جای سی دی
وسیله ای است برای قراردادن و نگهداری سی دی ها
نظرات کاربران
UserName