روبان قرمز
معمولا هدیه هایی را که مردم تقدیم دوستان خود می کنند را به وسیله روبان تزیین می کنند.
نظرات کاربران
UserName