چراغ راهنما
چراغ راهنمایی یک نماد راهنمایی و رانندگی است. این چراغ در تقاطع جادهها، پیادهروها، ورودی و خروجی معابر و برخی اماکن دیگر نصب می شود و جریان آمد و شد را کنترل میکند. این وسیله حق عبور را به کمک سه رنگ نوری استاندارد (قرمز، زرد، سبز) مشخص میسازد.
نظرات کاربران
UserName