کفش زنانه
کَفش نامی کلی برای انواع پاافزار است. به سازنده و تعمیرکننده کفشها کَفّاش گفته میشود.این مدل کفش ها از سری کفش های زنانه است که آنان در میهمانی ها استفاده می کنند.
نظرات کاربران
UserName