تب سنج
قطعه ای است برای اندازه گیری دمای بدن که معمولا برای بیماران استفاده می شودو
نظرات کاربران
UserName