شمعدان
وسیله ای است تزیینی که برای قرار گرفتن شمع روی آن استفاده می شود . در گذشته این وسیله غیر از کاربرد تزیینی کاربرد اصلی خود را نیز داشته استد
نظرات کاربران
UserName