سه تیغه
وسیله ای برقی است برای پاک کردن موهای زائد صورت . البته این وسیله برای موهای کوچک و ریز کاربرد دارد.
نظرات کاربران
UserName