عینک شنا
وسیله ای است که هنگام شنا بر روی چشم می زنند. تا شناگران قادر به دیدن محیط اطراف باشند.
نظرات کاربران
UserName