کریستال لوستر
لوستر به مجموعه ای تشکیل شده از تعدادی چراغ گفته می شود که انواع مختلفی دارد و معمولا نقش تزیینی دارند . عده ای از لوستر ها را با کریستال های مختلف تزیین می کنند.
نظرات کاربران
UserName