آچار فرانسه
آچار فرانسه نوعی آچار با اندازهٔ دهانهٔ متغیر است که به مهرهها و یا پیچهای شش گوش و یا چهارگوش میخورد. این آچار دارای دو فک ثابت و متحرک میباشد که فک متحرک آن با چرخاندن یک پیچ، به فک ثابت نزدیک و دور شده و در نتیجه قابلیت تطبیق با مهرههای مختلف را پیدا میکند.
نظرات کاربران
UserName