انبر دست
انبر وسیله‏ای برای گرفتن اشیایی است که آنها را به دلایلی نظیر داغ یا سرد بودن، بهداشت، حفظ اثر انگشت و... نمی‏توان با دست گرفت.این ابزار از دو اهرم که انتهای آنها به صورت قیچی‏وار به هم متصل می‏باشد تشکیل شده است.همچنین انبر را برای استفاده های فنی نظیر خم کردن اشیا استفاده می کنند که به آنها گازانبر می گویند.انبرها انواع مختلف دارند و حتی در آشپزخانه ها برای برداشتن یخ و یا شیرینی ها کاربرد دارند
نظرات کاربران
UserName