جای cpu
ساختار ظاهری مادربورد شامل مجموعهای از قطعات الکترونيکي مانند خازن، ترانزیستور، مقاومت، دیود، آیسی و ورودیهایی است که روی یک برد الکترونيکی بزرگ چند لايه از جنس سیلیسیم و درصد کمی از چوب قرار میگیرند. روی صفحه مادربورد چندین خط به رنگهای متفاوت دیده میشود که همه قطعات را به هم متصل میسازد و به آنها اصطلاحاًباس میگویند.cpuو ram بر روی مادربورد قرار می گیرند
نظرات کاربران
UserName