خوشبو کننده برقی
وسیله ای است برقی که به صورت اتوماتیک هر چند ثانیه یکبار اقدام به انتشار بوی خوش در هوا میکند. این بوی خوش را از طریق مخزن عطری که دارد استفاده می کند .
نظرات کاربران
UserName