مداد رنگی
مدادرنگی نوعی مداد است که مغزی ِ آن اثر رنگی بر جای میگذارد.مغزی مداد، بخش استوانهای شکل و باریک آن است که از رنگدانه (ماده رنگی) فشرده، نوعی موم و کائولین (یک نوع خاک رس) ترکیب شدهاست. مغزی مدادرنگی برخلاف مداد گرافیت درجهبندی زیادی از نظر سختی ندارد و نسبتا نرم است.
نظرات کاربران
UserName