چهار خودکار
خودکار یک ابزار نوشتاری نوین است. خودکار دارای یک لولهٔ درونی است دارای جوهر چسبناکی که با چرخش گوی کوچک فلزی (۰٫۷ میلیمتر تا ۱٫۲ میلیمتر در قطر) از جنس برنج، فولاد یا تنگستن کربید در نوک آن، در زمان استفاده توزیع میشود. خودکار یکی از انواع قلم میباشد.
نظرات کاربران
UserName