فنجان
فنجان ها انواع و اشکال مختلفی دارند . ولی معمولا کاربردی یکسان دارد . یعنی برای نوشیدن استفاده می شود . البته بعضی از فنجان ها نیز کابردی تزیینی دارند.
نظرات کاربران
UserName