ادکلن
عطرها از روغنهای اسانسی، ترکیبات معطر و ثابت کننده و الکل تشکیل میشوند و عطرسازی بر پایه عصارهگیری و تقطیر گیاهان یا روشهای سنتتیک شیمیایی انجام میشود.
نظرات کاربران
UserName