کلید
وسیله ای است برای بازکردن قفل. هر کلید تنها برای باز کردن یک قفل استفاده می شود .
نظرات کاربران
UserName