مسواک
مسواک ابزاری است بهداشتی که از آن برای پاکیزگی دندان و لثه و زبان استفاده میکنند. دسته مسواک باید به راحتی در دست جای گرفته و مواد تشکیل دهنده آن بیضرر باشد.
نظرات کاربران
UserName