فندک
فَندَک ابزاری برای ایجاد آتش به منظور گیراندن ماده یا ابزاری دیگر است. فندکها معمولاً برای گیراندن سیگارت، پیپ، شعله اجاق و ذغال کبابپز بکار میروند. فندک از یک محفظه فلزی یا پلاستیکی پرشده با مایع آتشگیر (نفتا یا بوتان فشرده مایع)، بخش جرقهزن و بخش تعبیه شده برای خاموش کردن آتش تشکیل شده است.
نظرات کاربران
UserName