ماشین حساب
ماشین حساب یا رایِشگر وسیلهای برای انجام محاسبات عددی است. ماشین حسابهای مختلف کاربردهای مختلفی دارند. سادهترین آنها تنها محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام میدهند. ماشین حسابهای پیشرفته تر میتوانند انواع توابع مهم ریاضی را پیاده سازی کنند. ماشین حسابهای نوین در واقع تلفیقی از ماشین حساب و رایانه هستند و امکانات گسترده تر و سریع تری را در اختیار کاربران قرار میدهند.
نظرات کاربران
UserName