سیگار برگ
سیگار برگ به لوله بزرگی مجتمع از تنباکوی خشک شده گفته میشود که در داخل یک برگ قرار میگیرند. سیگار برگ را همانند سیگار استفاده میکنند.اين سيگار از اوايل قرن اول ميلادي توسط سرخ پوستان كشف شد
نظرات کاربران
UserName