موبایل
تلفن همراه یا تلفن موبایل که در فارسی گوشی موبایل هم گفته میشود، یک وسیلهٔ شخصی و قابل حمل برای ارتباط مخابراتی است.
نظرات کاربران
UserName