ادکلن
عطرها از روغنهای اسانسی، ترکیبات معطر و ثابت کننده و الکل تشکیل میشوند و عطرسازی بر پایه عصارهگیری و تقطیر گیاهان یا روشهای سنتتیک شیمیایی انجام میشود. عطرها آمیزهای از انواع روغنهای اسانسی (Essential Oil)، ترکیبات معطر (Aroma Compound)، ثابت کننده (Fixatives) و الکل (Alcohol) میباشند. تفاوت محصولاتی که بهعنوان انواع عطر شناخته میشوند تنها در میزان غلظت عصاره روغنی سازنده بوهای مختلف است. بدیهی است هر قدر غلظت عصاره روغنی در یک بو بیشتر باشد، ماندگاری آن نیز بیشتر خواهد بود. ادوکلن (Eau de Cologne) که در واقع همان ادو توالت (Eau de Toilette) است، بویی ملایم دارد و ماندگاریش نیز همان اندازه است.
نظرات کاربران
UserName