نقش جسد مقتول روی زمین
کارآگاه، در حقیقت، فردی است که به وسیلهٔ مدارک موجود، مثلاً در صحنهٔ جرم، مطلب مهم و حائز اهمیتی را کشف میکند. کارآگاههای پلیس، از آثار انگشت، آثار دیانای، ردپاها و مسائلی مانند این، در کشفیات و استنتاجهایشان بهره میگیرند. همچنین، آنها از طریق گفتگو با افراد حاضر در صحنهٔ جنایت، یا افرادی که به نحوی با جنایت مرتبطند و با تحقیق در رابطه با سابقهٔ افراد، اطلاعاتی راجع به جرم و جنایت کسب میکنند. لازم نیست که حتماً قتلی روی داده باشد. در سرقتها، آدمربایی ها، باج گیریها و مسائل دیگری مانند این نیز، کارآگاهها وارد عمل میشوند.
نظرات کاربران
UserName