زمستان
زمستان چهارمين فصل و سردترين فصل سال است،ماههاي زمستان دي، بهمن و اسفند مي باشد معمولا و در بعضي نواحي درجه هوا به زير ? درجه سانتيگراد هم ميرسد، در روسيه حتي تا -?? هم ميرسد .
نظرات کاربران
UserName