قندان چینی
قندان ظرفی در دار است برای نگهداری و پذیرایی حبه قند. ریشه این کلمه هندی است. در آذربایجان ایران قندانی باقدمت حدود دو هزار سال مربوط به دوره اشکانیان کشف شدهاست. پرتاب قندان توسط محسنی اژهای به عیسی سحرخیز و پس از آن، سایر حوادث مشابه در ایران، بازتاب مطبوعاتی جهانی داشته و سوژه طنزنویسان نیز قرار گرفته است.
نظرات کاربران
UserName